Route Rondje Zuyderzee

  1. Vervolg de Biddingringweg en sla aan het einde van de B-weg rechts af de Harderringweg op.
  2. Sla na 720 meter linksaf, de Vleetweg op.
  3. Bijna aan het einde van de weg rij je over de Larsersluis.

WEETJE:
Door Flevoland liggen vaarroutes die tijdens de inpoldering zijn aangelegd. Deze noemen we de Hoge Vaart en de Lage Vaart. De Larsersluis is een brug over de benedenhoofden.

VRAAG 12:
Hoeveel hoogte verschil zit er tussen de Hoge en Lage Vaart?

  1. Aan het einde ga je met de bocht mee naar links het Larserpad op.
  2. En nogmaals met de bocht mee naar rechts
  3. En weer met de bocht mee naar rechts.
  4. Aan het einde van de weg sla je links af en vervolg je de weg op het Larserpad.