Route Rondje Zuyderzee

  1. Verlaat het erf van De Kandelaar en ga linksaf, vervolg de Hoekwantweg.
  2. Na 2,2 km sla je rechtsaf, de B-weg op.
  3. Op ongeveer de helft vind je aan de linkerkant, over de weg, de meetstoel.

VRAAG 11:
Wanneer is (Oostelijk) Flevoland drooggelegd?


WEETJE:
De meetstoel is een overblijfsel uit de droogleggingsperiode van Flevoland. Voor het droogvallen van de polder werden deze stellages neergezet van waaruit de polder opgemeten kon worden. Een eikenhouten meetstoel bestaat uit een plateau op vier palen dat 3,5 m. boven de zeebodem moest blijven, een centrum paal en een paal voor een hoogrichtmerk. De centrumpaal was het eigenlijke meetpunt en stond vrij van het omringende plateau. De exacte positie van de meetstoel werd bepaald door middel van zogenaamde Snelliusmetingen aan de hand van kerk- en watertorens op de Veluwe.